Kategorijos

Regions

Įgyvendinti projektai

Miestelio centrinė aikštė

 • Aukštadvario miestelio centrinės aikštės rekonstravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projekto santrauka

  Projektas parengtas pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. T1-5/2011 ir Trakų rajono savivaldybės administracijos parengtą techninę užduotį.
  Projektą parengė:
  UAB „Tvirta“ Vilniaus padalinys
  Algirdo g. 19-501, Vilnius Lt- 03219
  Tel. 8 673 75160
  UAB „Kompleksinis projektavimas ir statyba“
  Algirdo g. 19-502, Vilnius LT-03219
  Tel:. 8 699 61112
  Projekto tikslas – identifikuoti Aukštadvario miestelio centrinės aikštės modernizavimo ir jos pritaikymo visuomenės poreikiams galimybes, vietovės diversifikavimo galimybes, prioritetus, pagrįsti investicijas socialiniu – ekonominiu, finansiniu, teisiniu ir kitais aspektais. Projektu siekiama didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomenės infrastruktūrą.
  Šiam tikslui įgyvendinti keliami tokie uždaviniai:

  • Inžineriškai sutvarkyti aikštę: renovuoti dangą, įrengti paviršinio vandens nuvedimą, aikštės apšvietimą, automobilių stovėjimo aikštelę, želdinius;
  • Sutvarkyti saugotino šulinio aplinką;
  • Pritaikyti aikštę visuomeniniam naudojimui.
  Projektui finansuoti siekiama gauti 2007 – 2013 metų ES finansinę paramą. Projekto veiklos atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės VP3-1.2 -VRM–01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ reikalavimus ir kriterijus.
  Projektas svarbus Aukštadvario miestelio bendruomenei bei atvykstantiems svečiams, įgyvendinus projektą:
  • bus realizuoti Vilniaus regiono plėtros 2007- 2013 metams plane ir Trakų rajono savivaldybės 2008- 2015 metų strateginiame plėtros plane numatyti kaimo atnaujinimo ir viešosios infrastruktūros gerinimo tikslai ir uždaviniai;
  • bus sutvarkyta centrinės miestelio aikštės aplinka, tenkinant įvairių bendruomenės grupių kasdieninio bendravimo, susisiekimo ir eismo saugumo poreikius;
  • bus sudarytos sąlygos ugdyti teigiamą Aukštadvario bendruomenės požiūrį į krašto papročių ir tradicijų puoselėjimą, skatinti bendruomenės veiklos idėją mokinių ir jaunimo tarpe;
  • bus sudarytos sąlygos tinkamai organizuoti kultūros, sporto renginius, miestelio ir seniūnijos šventes, vietos amatininkų ir tautodailininkų amatų ekspozicijas, demonstruoti etnokultūrinę, profesionalią meninę veiklą, prekiauti ūkininkų ir kito smulkiojo verslo produkcija;
  • bus išlaikyta Aukštadvario miestelio gamtinio ir istoriškai susiformavusio urbanistinio kraštovaizdžio struktūros darna ir estetinis vaizdas, išlaikytas tradicinis Dzūkijos etnografinio regiono architektūros pobūdis;
  • bus atkurta turgaus aikštė istorinio akcento – šulinio – aplinka;
  • bus sudarytos sąlygos pritraukti turistų ir miestelio svečių srautus visos šalies mastu, pagerinant laisvalaikio praleidimo galimybes;
  • bus skatinama privataus verslo (amatų) ir turizmo (aktyvaus poilsio, sporto, renginių organizavimo ir pan.) sektorių plėtrą, užtikrinant ilgalaikių darbo vietų kūrimą;
  • padidės gyventojų pasitikėjimas Trakų rajono savivaldybe kaip institucija;
  • pagerės Aukštadvario miestelio ir visos seniūnijos bei Trakų rajono savivaldybės prestižą bei įvaizdį.
  Projekto valdymą užtikrins projekto valdymo grupė, kurią sudarys Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

Kiti projektai

 • 2006 m. sėkmingai įvykdyta  tarptautinė vaikų ir jaunimo poilsio stovykla  „Susipažinkime“.
 • 2010 m. sėkmingai įvykdytas  Mažų projektų fondo projektas „ Kultūra suartina tautas. Istorijos ir kultūros propagavimas Lietuvos – Lenkijos pasienio regiono jaunimo tarpe“.
 • 2012 m.  Trakų rajono savivaldybės Aukštadvario seniūnijos projektas „Žemės sklypo ( unikalus Nr. 4400-2133-4834)  sutvarkymas ir jo pritaikymas Aukštadvario seniūnijos gyventojų poreikiams“. ( Projektas pateiktas  į Trakų krašto VVG strategijos III-jį kvietimą, šiuo metu jis  yra vertinimo stadijoje).
 • Šiuo metu  į Trakų krašto VVG  strategijos IV-jį kvietimą sėkmingai yra pateikta  projekto paraiška  „Aplinkos sutvarkymas, siekiant pagerinti Aukštadvario  II-jų kapinių priežiūrą“.